12 сар 26, 2019

БИТҮҮМЖИЛСЭН ТҮҮХИЙ НҮҮРСИЙГ АЧИЖ ТЭЭВЭРЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Монгол Улcын Засгийн газрын 2018 оны 62 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/72, А/174 дүгээр хамтарсан тушаал, 2019 оны А/412 дугаар тушаал “Түүхий... Read More
  • Facebook