5 сар 20, 2020

“МОНГОЛ ЦЭРГИЙН НЭГДСЭН ХОЛБОО” ТББ-ЫН ДҮҮРГИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ТЭРГҮҮНЭЭР СОНГОГДЛОО

“Монгол цэргийн нэгдсэн холбоо” төрийн бус байгууллага Чингэлтэй дүүрэг дэх салбар зөвлөлөө байгууллаа. Тус холбоо байгуулагдсан цагаасаа 14 аймагт салбар зөвлөлөө байгуулсан бөгөөд нийслэл дэх... Read More

ГАЗРЫН ЗӨРЧИЛ МАРГААНЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭЖ БАЙНА

Чингэлтэй дүүргийн хэмжээнд газрын зөрчил, маргаантай асуудлыг шийдвэрлэхээр дүүргийн Засаг дарга “Газрын зөрчил маргааныг хянах, шийдвэрлэх Байнгын зөвлөл”-ийг байгуулан ажилласан. Газрын маргаантай асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн... Read More

Nj Online Casino

Nj Online Casino Limit in your winnings – This can also be the place you will find the utmost quantity that a casino will allow... Read More
  • Facebook