6 сар 17, 2020

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХЭМЖЭЭНД НИЙТ 85 БАЙРШИЛД ЗАМ ХУСАЖ ТЭГШЛЭХ АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Зуны тохижилтын ажлын хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн хэмжээнд дүүргийн урсгал зардлын хөрөнгөөр 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19 дүгээр хороодод иргэд болон авто машин... Read More

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Гадна орчны болон орцны камержуулалт /5-р хороо/

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Гадна орчны болон орцны камержуулалт /5-р хороо/

“Сургалт, мэдээллийн танхим”-ыг байгуулах, засварлах” ажлыг гүйцэтгэх

“Сургалт, мэдээллийн танхим”-ыг байгуулах, засварлах” ажлыг гүйцэтгэх

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Гадна орчны болон орцны камержуулалт /5-р хороо/

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Гадна орчны болон орцны камержуулалт /5-р хороо/

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хорооны нутаг дэвсгэрт камержуулалт хийх /1,4-р хороо

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хорооны нутаг дэвсгэрт камержуулалт хийх /1,4-р хороо
  • Facebook