11 сар 20, 2020

НӨӨЦИЙН МАХНЫ ӨРГӨТГӨСӨН ХУДАЛДАА ЯВАГДАЖ БАЙНА

Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт 2020 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар  нөөцийн махны өргөтгөсөн худалдаа дараах 4 цэгт явагдаж байна. Байршил: 2 дугаар хорооны “Алтжин... Read More
  • Facebook