12 сар 2, 2020

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ГЭР ХОРООЛОЛД ХӨДӨӨ ОРОН НУТГААС НҮҮЖ ИРСЭН ЗОРИЛТОТ БҮЛГИЙН ӨРХӨД ОЛГОХ ХҮНСНИЙ ТУСЛАМЖИЙГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨВ

Олон Улсын Шилжилт хөдөлгөөний байгууллагаас Чингэлтэй дүүргийн 7-19 дүгээр хороодод хөдөө орон нутгаас нүүж ирсэн Улаанбаатар хотын хаяг бүртгэлгүй зорилтот бүлгийн 152 өрхөд олгох хүнсний... Read More

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ОНЦГОЙ КОМИССТ ХАНДИВ ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Монгол улсад Коронавируст халдварт /КОВИД-19/ цар тахал гарсан энэ хүнд үед онцгой нөхцөлд ажиллаж тусгай чиг үүрэг гүйцэтгэж байгаа Чингэлтэй дүүргийн Онцгой комиссын бие бүрэлдэхүүнд... Read More
  • Facebook