12 сар 17, 2020

ХҮНСНИЙ ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ АЖИЛД ЦЭРГИЙН ДҮЙЦҮҮЛЭХ АЛБА ХААГЧИД ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙНА

Нийслэлийн Засаг даргын  А/1272 дугаар “Зорилтот бүлгийн иргэдэд хүнсний дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх тухай” захирамжийн дагуу Чингэлтэй дүүрэгт олгогдож байгаа хүнсний багцыг Сонгинохайрхан дүүргийн Номин агуулахаас... Read More
  • Facebook