амьжиргааг дэмжих зөвлөл

Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн гишүүдэд бичиг хэргийн зардлыг олгох тухай

2013 оны 11 дүгээр сарын 12                        Дугаар А/322                        Улаанбаатар хот     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More
  • Facebook