архив

“ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ”-ИЙН УЛСЫН ҮЗЛЭГТ ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 106 ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА ХАМРАГДАНА

“Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлт”-ийн улсын үзлэг явуулах Чингэлтэй дүүргийн салбар комиссын анхны хуралдаан боллоо. Хуралдааныг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын... Read More
  • Facebook