Нийгэм эдийн засгийн зорилт

Дүүргийн 2014 оны нийгэм, эдийн засгийн зорилтыг баталлаа

Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2013 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаар дүүргийн нийгэм эдийн засгийн 2013 оны зорилтын хэрэгжилтийг дүгнэж, 2014 оны зорилт... Read More
  • Facebook