тайлан мэдээ

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛЭГ /2013.11.30-ны байдлаар/

  БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ ГҮЙЦЭТГЭЛ ХУВИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ 444,672.80 444,672.80 ЧИНХУР 25,666.50 25,666.50 МААМУУ НААШ ИР 62,762.90 62,762.90 ЗАКИРА ОД 86,392.90 86,392.90 САЙН ХӨРШ 12,114.50... Read More
  • Facebook