тусгай зориулалтын шилжүүлэг

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛЭГ /2013.12.01-ны байдлаар/

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ ГҮЙЦЭТГЭЛ ДҮН 1,543,462.00 1,543,462.00 ӨРХИЙН ЭМНЭЛЭГ МЭНД ЦОЛМОН 113,787.20 113,787.20 ЭНЭРЭНГҮЙ ҮЙЛС 52,067.20 52,067.20 СОНОРЧАГНУУР 57,301.80 57,301.80 ИЖИЛ САНАА 64,239.30 64,239.30... Read More
  • Facebook