удирдамж

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН СУРАЛЦАГЧДЫН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ “СУРАГЧ СОЛИЛЦОО” ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УДИРДАМЖ

Зорилго: Чингэлтэй дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын Сурагчдын Өөрөө Удирдах байгууллагуудын /СӨУБ/ үйл ажиллагааг уялдуулах, туршлага солилцох, хамтран ажиллах, удирдах багийг чадваржуулах, сурагчдын дуу хоолойг сонсох,... Read More
  • Facebook