худалдан авах ажиллагаа

Худалдан авах ажиллагааны алба шилдэг туршлагаар шалгарлаа

НҮБ-аас жил бүрийн 12 дугаар сарын 09-ний өдрийг Авлигын эсрэг Олон улсын өдөр гэж тунхагласан билээ.     Энэ өдрийг тохиолдуулан Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг... Read More
  • Facebook