хэлэлцүүлэг

“МОНГОЛ УЛСАД ҮНДЭСНИЙ ШУДАРГА ЁСНЫ ТОГТОЛЦООГ БЭХЖҮҮЛЭХ, АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ИРГЭДЭЭР ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭВ

  Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачлагаар Авлигатай тэмцэх газар, Хуульч эмэгтэйчүүдийн холбоо хамтран “Монгол улсад Үндэсний шударга ёсны тогтолцоог бэхжүүлэх, авлигатай тэмцэх” үндэсний хөтөлбөрийн төслийг боловсруулан... Read More
  • Facebook