шүүхийн шийдвэр

Шүүхийн шийдвэр хэрэгжүүлж байгаа тухай

Албадан ажил хийлгэх ял оногдуулсан шүүхийн шийтгэх тогтоолыг үндэслэн Б.Учралт, Э.Цэнд-Аюуш, А.Дарханбаяр, О.Эрдэнэбаяр нарыг ажлын байраар ханган ажиллуулж байгаа болно. Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын... Read More
  • Facebook