үнийн саналууд

ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ, ҮНИЙН САНАЛУУД (Тендерийн нээлт дээр зарлагдсан дүнгээр)

Гэрээний нэр, дугаар: “Чингэлтэй дүүрэг, 1, 3, 4, 6 дугаар хороодын орон сууцны хорооллын гэрэлтүүлгийн ажил” ЧДХААА 13/076 Тендерийг хүлээн авах эцсийн хугацаанд буюу 2013... Read More
  • Facebook