үнэлгээний хорооны дүгнэлт

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2013 ОНЫ А/305 ЗАХИРАМЖААР БАЙГУУЛАГДСАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ДҮГНЭЛТ

Үнэлгээний хорооны 2013 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хурлаар “Чингэлтэй дүүрэг, 2, 6 дугаар хороодын гудамжны дундах гэрэлтүүлгийн ажил”, ЧДХААА 13/075 дугаартай ажлын тендерт... Read More
  • Facebook