НИЙГМИЙН АЖИЛТНУУД ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ

Төрийн үйлчилгээг тэгш хүртээмжтэй, ялгаварлан гадуурхахгүй хүргэх, эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн тусламж үйлчилгээний тасралтгүй байдлыг хангах зорилгоор дохионы хэлний сургалт зохион байгуулагджээ.

Сургалтыг 29 дүгээр сургуулийн багш М.Сарантуяа удирдсан бөгөөд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн Х.Дашхорлоо, 18 хорооны нийгмийн ажилтнууд оролцсон байна.

Leave a Reply

  • Facebook