АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН АЖЛЫН ХЭСЭГ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг удирдамжийн дагуу холбогдох хэлтэс албадын мэргэжилтнүүдтэй уулзаж мэдээлэл солилцлоо. Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр өгсөн үүрэг даалгавар, зөвлөмж, чиглэлийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээтэй танилцаж байна.

Leave a Reply

  • Facebook