Чингэлтэй дүүргийн 15-р хороонд батлагдсан зургийн дагуу гэрэлтүүлэг тавих ажлын ЧД ХААА А14/008 дугаартай тендерийн нээлт боллоо

Leave a Reply

  • Facebook