ОЁДЛЫН КЛАСТЕРЫН ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Дэлхийн Зөн Монгол Олон Улсын байгууллагын Чингэлтэй орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн эдийн засгийн төслийн хөрөнгө оруулагчийн төлөөлөгч Мааяа Томис  дүүргийн оёдлын кластерын төвийн үйл ажиллагаа төслийн үр дүн явцтай танилцлаа. Канад улсын хөрөнгө оруулагчийн төлөөлөгчийн хувьд Чингэлтэй дүүрэгт хэрэгжиж байгаа оёдлын кластерын төв маш амжилттай хэрэгжиж байгаа талаар өндөр сэтгэгдэлтэй байгаагаа илэрхийллээ.

ХҮНС ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

Leave a Reply

  • Facebook