Чингэлтэй хайрхан уул орчмын тохижилт, ойг нөхөн сэргээх ажлын хүрээнд хийгдэх байгалийн чулуун хийц бүхий тохижилтын ажил гүйцэтгэх ЧДХААА А17/039 дугаар бүхий тендерийн урилга

Leave a Reply

  • Facebook