Монголын үндэсний брэндийн талаарх ойлголтын судалгааг зохион байгууллаа

Монголын үндэсний брэндийн зөвлөл болон Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар хамтран Монголын үндэсний брэндийн талаарх ойлголтын судалгааг дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хүрээнд зохион байгуулж, 200 гаруй иргэнээс судалгаа авлаа.

Монгол хүний үнэлэмж, үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, өөрийн орныг дэлхийд таниулах үндэсний брэнд болгох боломжит бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг иргэд хэрхэн үнэлж буйг тодорхойлох зорилготой энэхүү судалгааг Монголын үндэсний брэндийн зөвлөл болон Нийслэл, дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрууд хамтран зохион байгуулж байна. Уг судалгаанд нийслэлийн 1500 гаруй иргэн хамрагдана.

Leave a Reply

  • Facebook