ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙГЭЭР ИЛ ЗАДГАЙ ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЭЛЖ БУЙ БАЙДАЛД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЖ БАЙНА

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2017 oны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/134 тоот тушаалын хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй ил задгай худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж буй 14 иргэний үйл ажиллагаанд Хорооны засаг дарга, Цагдаагийн хэсэг, Олон нийтийн цагдаагийн эргүүлийн хамт хяналт шалгалт хийж мэдэгдэл хүргүүлэн, цаашид үйл ажиллагаа явуулахгүй байх талаар сануулга өгч гарын үсэг зуруулан, баримтжуулж ажиллалаа.

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ ДЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

Leave a Reply

  • Facebook