ХЭЛТЭС АЛБАДЫН ТАЙЛАНГ ХЭЛЭЛЦЭЖ үүрэг даалгавар өглөө

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, албадын дарга, мэргэжилтнүүдийн хуралдаан боллоо. Хурлыг Засаг даргын Тамгын газрын дарга А.Дамцагдорж удирдан явуулж 8 дугаар сарын ажлын тайланг хэлэлцэж, цаг үеийн асуудлаар үүрэг даалгавар өглөө.

Хуралдаанаар хэлтэс албадын сарын болон хагас жилийн ажлын тайланд хийсэн дүн шинжилгээг Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Ш.Цэцэгмаа танилцууллаа.

Мөн хэлтэс, албадын хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, ажлын үр дүнгийн талаар олон нийтэд мэдээлэх ажилд анхаарах, ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулах болон бусад асуудлаар үүрэг даалгавар өглөө.

Leave a Reply

  • Facebook