УГИЙН БИЧГИЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО

“Монгол Улсын Соёлын тухай хууль”-иар хүлээлгэсэн удам угсаагаа мэдэх, угийн бичиг хөтлөх журамт үүргийг биелүүлэх, угийн бичиг хөтөлдөг айл өрхийн тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор “Угийн бичиг хөтлөх нь” сургалтад Чингэлтэй дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хамт олон хамрагдлаа.

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС

Leave a Reply

  • Facebook