ДҮҮРГИЙН “ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИГЧ БАЙГУУЛЛАГА”, “ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭЭДЛЭГЧ ӨРХ, ИРГЭН” ШАЛГАРЛАА

Чингэлтэй дүүрэг үүсэн байгуулагдсаны 25 жилийн ой, “Эрүүл мэндийг дэмжих жил”-ийн ажлын хүрээнд олон нийтэд нэр хүндтэй, үлгэр дуурайлалтай, эрүүл мэндийг эрхэмлэн, дээдэлж ажиллаж, амьдарч байгаа өрх, иргэн, байгууллагыг шалгаруулах, туршлагыг олон нийтэд сурталчлан таниулах ажлыг дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулж,  дүүргийн “Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага”-аар 33 дугаар цэцэрлэг, “Эрүүл мэндийг дээдлэгч өрх”-өөр 17 дугаар хорооны өрх Л.Нэргүй, 10 дугаар хорооны өрх С.Бавуудорж, 15 дугаар хорооны өрх Ж.Баасанхүү нарын өрх, “Эрүүл мэндийг дээдлэгч иргэн”-ээр  6 дугаар хорооны иргэн Г.Цэцгээ, 8 дугаар хорооны иргэн Ц.Тэрбиш, 19 дүгээр хорооны иргэн Ж.Урантогос нарын иргэн тус тус шалгарч шагналаа гардан авлаа.

 

 

Leave a Reply

  • Facebook