АЛБАДАН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ИРҮҮЛЭВ

“Албадан ажил хийлгэх ялаар шийтгэгдсэн ялтныг ажиллуулах тухай гэрээ”—нд заасны дагуу дүүргийн Тохижилт үйлчилгээ ХХК-д албадан хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн мэдээллийг гаргажээ.

Э.Гэрэлттөр-281 цаг, Б.Төгөлдөр-251 цаг, Б.Бямбажаргал-251 цаг, М.Иш-Од-251 цагийн ажлыг зөрчил дутагдалгүйгээр хийж гүйцэтгэсэн байна.

Албадан хөдөлмөр эрхлэлт, ажлын цаг, ял эдлэлтийн талаар шийдвэр гүйцэтгэгчид 5 хоног тутамд тогтмол мэдээлэл өгч байхаар журамд заажээ.

 

 

 

Leave a Reply

  • Facebook