Хүүхэд хамгааллын бодлогын жишиг баримт бичгийн хүрээнд албан хаагчдын гэр бүлийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх, ажил амьдралын тэнцвэрт байдлыг хангах, хүүхдийн эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлж, сурч боловсрох, хөгжих эрүүл аюулгүй орчинг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж ажиллах чиг үүрэг бүхий “Байгууллагын дэргэдэх эцэг эхийн зөвлөл”-ийг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын тушаалаар байгуулсан.

Энэ хүрээнд “Байгууллагын дэргэдэх эцэг эхийн зөвлөл”-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу өнөөдөр дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргын Тамгын газар, 1-24 дүгээр хороодын албан хаагчдын хүүхдүүд “Чингис хааны музей”-г үзэж сонирхлоо.

7a5a50ff b1cd 41c5 a705 3278767344f5