Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас 1-24 дүгээр хороодын ахмад настнуудыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд 4 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 16-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хуваарийн дагуу хамруулж байна.

Үзлэг шинжилгээгээр:

         Мэдрэлийн эмчийн үзлэг, зөвлөгөө

         Чих хамар, хоолойн эмчийн үзлэг, зөвлөгөө

         Хоол зүйч эмчийн үзлэг, зөвлөгөө

         Элэгний В, С вирус илрүүлэх шинжилгээ

         Зүрхний цахилгаан бичлэг

         Шаардлагатай тохиолдолд сонсголын бичлэг

         Дотрын эмчийн үзлэг шинжилгээг хийж байна.

Өнөөдрийн байдлаар дүүргийн 1-5 дугаар хорооны 584 ахмад настанг үзлэгт хамруулсан байгаа бөгөөд нийт 4800 ахмад настанг хамруулах юм.