"Чингэлтэй Тохижилт үйлчилгээний компани" дүүргийн нутаг дэвсгэрт хариуцсан хороод болон зарим гуу жалга, үерийн сувагт үүссэн хогийн цэвэрлэн ажиллаж байна.

Мөн Чингэлтэй дүүргийн Тохижилт үйлчилгээний "Найши трейд" ХХК нь хариуцсан нутаг дэвсгэрт 15 хог тээврийн машинаар айл өрх, аж ахуй нэгж байгууллагын хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэн ажиллаж байна. Мөн 17 дугаар хорооны "Сурагчийн 42" дугаар гудамжинд үүссэн хог хаягдлыг цэвэрлэлээ. Хог хаягдлыг 16 жолооч, 28 ачигч, 15 зам талбайн үйлчлэгч, 5 түүвэр цэвэрлэгээний ажилтан, инженер технологийн ажилчид нийт 69 ажилтан ажиллаж байна. 

 viber image 2024 03 19 13 00 29 866

viber image 2024 03 19 13 00 30 324

viber image 2024 03 19 13 00 31 477

viber image 2024 03 19 13 00 31 862

viber image 2024 03 19 13 01 02 851

viber image 2024 03 19 13 01 03 825

viber image 2024 03 19 13 01 04 767

viber image 2024 03 19 13 01 05 151