Not published yet

Ерөнхий боловсролын сургууль, мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагчдад ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, сургалт зохион байгуулах, ирээдүйн ажил мэргэжлээ сонгон суралцахад нь дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэг бүхий Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох Салбар зөвлөлийг дүүргийн Засаг даргын 2024 оны А/47 дугаар захирамжаар байгуулсан юм.

Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн өнөөдөр хуралдаж, 2024 оны 4-6 сар буюу 3 сарын хугацаанд зохион байгуулах, хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний төслийг хэлэлцэж, холбогдох асуудлаар санал солилцлоо.

viber image 2024 03 26 11 00 34 384

viber image 2024 03 26 11 00 35 613

viber image 2024 03 26 11 00 36 729

viber image 2024 03 26 11 00 37 640

viber image 2024 03 26 11 00 38 627

viber image 2024 03 26 11 00 39 693