Соёлын яамнаас Соёлын бүтээлч сар аяны хүрээнд өсвөр насны хүүхдүүдийн соёлын боловсролыг дээшлүүлэх хүрээнд соён гэгээрүүлэх, авьяас, ур чадварыг нээн илрүүлэх, хөгжүүлэх, эх оронч сэтгэлгээг төлөвшүүлэх, үндэсний соёлын үнэт зүйлийг эрхэмлэн дээдлэх, хүндэтгэх, хамгаалах дадал, чадварыг эзэмшүүлэхэд чиглэгдсэн тандалт судалгааны ажлыг зохион байгуулах төлөвлөгөөг танилцууллаа.

Сургалтад Засаг даргын Тамгын газрын дарга П.Баянбаатар, ерөнхий боловсролын сургуулийн удирдлагууд холбогдох мэргэжилтнүүд оролцлоо.

viber image 2023 11 07 10 45 32 014

viber image 2023 11 07 10 45 00 388

viber image 2023 11 07 10 45 24 107

viber image 2023 11 07 10 45 40 825

viber image 2023 11 07 10 45 44 774

viber image 2023 11 07 11 23 53 577