Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэс, Өмгөөллийн “Легал Протекшн” ХХН-тэй хамтран дүүргийн төрийн өмчийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт сургалт зохион байгууллаа. 

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга П.Баянбаатар төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээний талаар сургалтад оролцогчдод зориулж үг хэллээ. 

Уг сургалтаар Боловсролын Ерөнхий хууль (шинэчилсэн найруулга), Төрийн албаны тухай хууль болон Авлигын эсрэг хууль, Хөдөлмөрийн харилцаа, Захиргааны ерөнхий хуулийн шийдвэр гаргах ажиллагааны журам, Хөдөлмөрийн гэрээний онцлог зохицуулалтын талаар хуульч, өмгөөлөгч Ж.Ганболд, Ж.Мягмарсүрэн нар мэдээлэл өгөв. 

viber image 2023 11 17 14 16 04 692

viber image 2023 11 17 14 16 03 192

viber image 2023 11 17 10 54 38 690

viber image 2023 11 17 10 54 29 959

viber image 2023 11 17 10 54 31 526

viber image 2023 11 17 10 54 32 864

viber image 2023 11 17 10 54 34 043

viber image 2023 11 17 10 54 35 393

viber image 2023 11 17 10 54 36 851

viber image 2023 11 17 13 37 37 450

viber image 2023 11 17 13 37 38 895

viber image 2023 11 17 13 37 40 210

viber image 2023 11 17 13 37 41 589

viber image 2023 11 17 13 37 42 888