Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын Газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар нийтийн хэв журмыг сахиулах чиг “Олон нийтийн байцаагч” нарын хууль болон гэрээгээр хүлээсэн үүргийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн ажлын үр дүнг нэгтгэх дүгнэх, мэргэжлийн удирдлагаар хангах, хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай дэмжлэг, туслалцааг үзүүлэх ажлыг Цагдаагийн газартай хамтран зохион байгууллаа.

viber image 2023 12 08 10 57 17 172

viber image 2023 12 08 10 57 19 051

viber image 2023 12 08 10 57 20 102

viber image 2023 12 08 10 57 21 093

viber image 2023 12 08 10 57 18 121

viber image 2023 12 08 10 57 16 215