Хүн амын хаврын улирлын хэрэгцээнд бэлтгэн нөөцөлсөн махыг худалдан борлуулах бэлтгэл ажлын хүрээнд Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Мал эмнэлгийн газар, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас хүнсний аюулгүй байдал, ажлын байрны эрүүл ахуйн шаадлага хангах зэрэг нөөцийн мах худалдан борлуулах хүнсний дэлгүүрүүдэд холбогдох мэдээллийг өгч, санал солилцов.

Дүүргийн 1-24 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 37 аж ахуйн нэгж нөөцийн мах худалдан борлуулна. 

viber image 2024 02 26 11 13 17 544

viber image 2024 02 26 11 13 18 701

viber image 2024 02 26 11 13 19 678