2022.09.07-нд Улаанбаатар хотод суурин 76, түр 2 цэгт 78 багийн 318 эмч, ажилтан ажиллана. Та өөрт ойр вакцины аль ч цэгт очиж дархлаажуулалтад хамрагдах боломжтой. Дархлаажуулалтын цэгүүд 09:00-16:00 цаг хүртэл ажиллана.