"ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ" СЭДВЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
 
Чингэлтэй дүүрэгт эрүүл мэндийн салбарт эмнэлгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын ажил олгогч ажилтанд Монгол Улсын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай, Засгийн Газрын 2015 оны 269 дүгээр тогтоол “Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм болон холбогдох дүрэм журмыг хангуулах болзошгүй осол, аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль” сэдэвт сургалтыг шалгалтын ажлын хэсэг хамтран Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэгийн сургалтын танхимд 2022 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр зохион байгууллаа.
 
Эрүүл мэндийн салбарт эмнэлгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын дарга, хүний нөөцийн мэргэжилтэн нийт 34 албан хаагч нар хамрагдсан байна.
 
Чингэлтэй дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс
 
309632742 1199361713979313 6493416538846777222 n 310030098 1104365087135740 4998623754718790227 n
309502350 883039692667387 5757466180557810890 n 309988119 790745392208550 7259933995149697998 n