ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АРХИВЫН ТАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ
 
Монгол Улсын “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай” хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх ажлын хүрээнд Нийслэлийн Архивын газраас дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Архивын тасгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийлээ.
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд Нийслэлийн Архивын газрын Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтын Улсын байцаагч Ц.Дунгармаа, Архивын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Чимэдрагчаа, Төрийн болон салбар архивын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн П.Амгаланбаатар нар ажиллав.
Тус хяналт шалгалтаар дүүргийн Архивын тасгийн албан хэрэг хөтлөлт, архивын үйл ажиллагаа болон архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх хууль тогтоомжийг харьяа нутаг дэвсгэртээ хэрэгжүүлж, хяналт тавьж байгаа байдалд хяналт шалгалтыг хийж, зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлсэн юм.
316680092 5692134384198568 2407282268107406989 n