Хүүхдийн тоглоомын талбай засварлах, шинэчлэх /8-р хороо/

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоор орж авна уу 

Хүүхдийн тоглоомын талбай засварлах,шинэчлэх /8-р хороо/ (tender.gov.mn)

Screenshot 2023 03 22 162533

Хүүхдийн тоглоомын талбай засварлах, шинэчлэх /3-р хороо/

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоор орж авна уу 

Хүүхдийн тоглоомын талбай засварлах,шинэчлэх /3-р хороо/ (tender.gov.mn)

Screenshot_2023-03-22_162017.jpg