ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ 

Шаардлагатай мэдээллийг доорхи холбоосоор авах боломжой. 

Дүүргийн эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж (tender.gov.mn)

tonog tohooromj