8 дугаар хорооны хөрсний ус зайлуулах, шүүрүүлэх байгууламжийн ажил 

Тендер урилгын дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоор орж авна уу.

8 дугаар хорооны хөрсний ус зайлуулах, шүүрүүлэх байгууламжийн ажил (tender.gov.mn)

29 8

Чингэлтэй дүүргийн Замын цагдаагийн хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж 

Тендер урилгын дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоор орж авна уу.

ЧД-ийн Замын цагдаагийн хэлтэст шаардлагатай тоног төхөөрөмж (tender.gov.mn)

29 7

Албан бус насан туршийн боловсролын төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж 

Тендер урилгын дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоор орж авна уу.

 
29 6

Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн салбар ангийн барилга барих 

Тендер урилгын дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоор орж авна уу.

 
29 5

Чингэлтэй дүүргийн "Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад Олон улсын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх" үйлчилгээний тендерийн урилгын мэдээллийг дараах холбоосоор орж харна уу.

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад Олон улсын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх (tender.gov.mn)

29 4