Чингэлтэй дүүргийн 6-р хороонд хийгдэх "Ногоон байгууламж, тохижилт /49, 33а/ 6 хороо" ажлын тендерийн урилгын дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоор орж харна уу.

Ногоон байгууламж, тохижилт /49, 33а/ 6-р хороо (tender.gov.mn)

29 3

149 дүгээр сургуулийн урд талын авто зам, авто зогсоол, автобусны буудал

Тендер урилгын дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоор орж авна уу.

149 дүгээр сургуулийн урд талын авто зам, авто зогсоол, автобусны буудал (tender.gov.mn)

29 1

149 дүгээр сургуулийн урд талын авто зам, авто зогсоол, автобусны буудал 

Тендер урилгын дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоор орж авна уу.

149 дүгээр сургуулийн урд талын авто зам, авто зогсоол, автобусны буудал (tender.gov.mn)

149

 

17 дугаар хороо, 103 дугаар цэцэрлэгээс Чингэлтэйн гудамж хүртэлх авто зам, гүүр 

Тендер урилгын дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоор орж авна уу.
  
 
э1