быстрый займ на карту

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА

Төрийн бус байгууллага, иргэдийн төлөөллийг оролцуулан Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.4 дэх хэсгийн хэрэгжилтийг хангаж хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороонд орж ажиллах иргэдийн төлөөллийг мэргэшүүлэх сургалт

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Иргэний үнэмлэх
 2. Хорооны тодорхойлолт

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ХУГАЦАА

1 дүгээр сард

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

 

Сургалт, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн О.Оюун-Эрдэнэ 96034300

Худалдан авах ажиллагааны ил тод, нээлттэй байх, авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд худалдан авах ажиллагаан дахь олон нийтийн оролцоог дэмжин үнэлгээний хороонд орж ажиллах иргэдийн төлөөллийг бүртгэн, хамтран ажиллах.

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Иргэний үнэмлэх
 2. Хорооны тодорхойлолт
 3. А3 гэрчилгээ
 4. ЧДЗДТГазрын тодорхойлолт

 

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

Сургалт, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн О.Оюун-Эрдэнэ 96034300

Худалдан авах ажиллагаанд оролцох сонирхолтой аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хамтран ажиллах хүсэлт

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Хамтран ажиллах хүсэлт бүхий албан бичиг
 2. Санхүүгийн чадварын мэдээлэл
 3. Туршлагын мэдээлэл
 4. Машин механизмын мэдээлэл

 

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

 

Бичиг хэрэг (Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн систем https://edoc.ub.gov.mn) А.Ариунжаргал 96701313

Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулж байгаа хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээнд оролцохын хүссэн иргэдийн бүлгүүдийн мэдээлэл

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Гишүүдийн мэдээлэл
 2. Чадварын мэдээлэл
 3. Туршлагын мэдээлэл

 

ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧ

 

Чингэлтэй дүүргийн Хороо хариуцсан мэргэжилтэн Пүрэвсүрэн 96090626
 • Facebook